Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://www.englishpointck.cz.

Správce webu:
Jana Talířová, http://www.fototali.cz/
IČO: 08062986

Web stojí na redakčním systému WordPress a platí pro ně stejné Prohlášení o ochraně osobních údajů. Doména i hosting jsou zakoupené u společnosti Forpsi.cz. Hosting má platný SSL certifikát. 

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Kontaktní formuláře

Když návštěvníci pošlou zprávu přes rezervační kalendář nebo kontaktní tabulku na tomto webu, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.
K těmto informacím má přístup správce webu a pověřená osoba EnglishPointu Český Krumlov.

Cookies

Na stránce se využívají Cookies, což jsou malé soubory, které si ukládá váš prohlížeč. Většinou slouží k uložení individuálního nastavení.

Pokud přes naše stránky pošlete rezervaci, zprávu přes kontaktní tabulku nebo komentář můžete povolit uložení jména, emailové adresy apod. do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát novou rezervaci či zprávu už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost 14 měsíců, pokud je nasmažete.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost 14 měsíců. 

 • PHPSESSID – Pokud vyplníte tabulku, zapamatuje si obsah políček jméno, email, web. Slouží k ulehčení dalšího komentování.
 • Google Analytics – Externí počítadlo návštěvnosti od Google. Zjišťuje informace o vašem prohlížeči, IP adresu a odkud jste na stránku přišli. Slouží k zjištění, který obsah se vám líbí, odkud jste se o webu dozvěděli a také jak bych měl technicky web upravit aby byl pro návštěvníky přívětivější. Po 14 měsících se vše maže a zůstávají jen anonymní souhrnná data.
 • WP – wordpress cookie, sloužící k plynulému chodu webu

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

Analytika slouží k zjištění toho, co čtete a co vás zajímá. Dále jí využíváme k odhalování chyb a detekci bezpečnostních hrozeb.

Na webu se používá externí Google Analytics a JetPack od WP. U Google Analytic se mažou osobní data jako je IP adresa, prohlížeč nastavené rozlišení apod. Po 14 měsících zůstávají pouze data souhrnná, tedy celková čísla jako je například kolik lidí si přečetlo jednotlivé články.
JetPack ukládá od kud jste přišli a nám nese informaci, kde se pohybujete nejvíce. Po 1 měsíci se mažou data a zůstávají jen celková statistická čísla. 

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud jste zde přidali komentáře, zprávu či rezervaci, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. 

Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. 

Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů. 

Vše můžete směřovat na emailovou adresu SPRÁVCE webu fototalirova@gmail.com

Kam posíláme vaše data?

Komentáře, zprávy a rezervace návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Ke všem informacím má přístup správce webu, správce sítě a pověřená osoba English pointu ČK pro další plnění služeb. 

Marketing a reklama
 • Google (Google Ireland Limited) – Tato společnost má přístup k osobním údajům jako je IP adresa, internetový prohlížeč, rozlišení obrazovky anebo zdali máte povolené technologie jako Flash, Java. Předává se přes reklamní systém Google Analytics
 • Technika
 • Jedná se o hostingové společnosti, kde jsou uložené soubory, databáze a emaily. Všechny tyto společnosti musí mít splňovat nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation.

  Forpsi.cz Hosting i doména

Vaše kontaktní údaje

Jméno, příjmení, emailová adresa, popřípadě telefon odeslané na tento web jdou k pověřené osobě English Pointu Český Krumlov. Data jsou uchovávané u správce webu po dobu 1 měsíce. V English Pointu tyto informace jsou po dobu plnění služeb. 
Vaše jméno a emailová adresa při odběru emailů uchováváme po dobu 5ti let. Slouží pro Vaši informovanost a je možné kdykoli odběr ukončit. Vaše údaje budou smazány do 1 měsíce. 

Dodatečné informace

Jak chráníme vaše osobní údaje

Vaše data se s nikým nesdílí. Pro reklamy a analytika se používají vždy pouze data souhrnná (počet přečtení článků, celková návštěvnost atd.). 
Vaše kontaktní informace máme bezpečně uschované v EnglishPointu ČK pro plnění služeb. 

Vaše Práva

Pokud máte na webu ze skupiny účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás jsou uchovávány (komentáře, přihlášení k odběru a případně profil). Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů. 

Obojí musí být provedeno ověřením pomocí emailu, který se ke komentářům anebo profilu váže. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů. Můžete kontaktovat správce webu na fototalirova@gmail.com. 

Vzhledem k náročnosti této operace to může trvat až 30 dní. Opakované žádosti o export dat mohou být zpoplatněny.

Závěrem 

Všechny weby jsou postaveny tak, aby pro jejich provoz bylo potřeba minimum osobních dat, popřípadě žádná.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů není smlouvou ale prohlášením. Může se kdykoliv podle potřeby změnit. Jakoukoliv změnou však nejsou nijak dotčena vaše práva.

Všechny weby využívající redakční systém WordPress jsou aktualizovány neprodleně pokud je vydána bezpečnostní aktualizace. Navíc u nich bylo provedeno několik úprav, které ještě více zvyšují jejich bezpečnost.

Od kdy budou zásady zpracování účinné?

1.10.2020

Kontaktní údaje

Jméno: Petra Lewis 

Adresa: Linecká 41

Web: www.englishpointck.cz

E-mail: englishpointck@gmail.com

Kontakt na prověřenou osobu: Jana Talířová správce webu (fototalirova@gmail.com)

Předmět činnosti 

Anglické jazykové kurzy, pruvodcovství, ubytovací služby a prekladatelství

Účely a právní zásady zpracování 

Důvod 

 • Poskytování služby – komunikace pro plnění nebo dotazy 
 • Výzkum, vývoj a zlepšení služby – rychlost načítání stránky 
 • Ochrana majetku, práv a osob 
 • Interní obchodní a administrativní funkce

Jaké jsou právní základy pro zpracování 

 • Uzavření a plnění smlouvy: zejména jméno, počet osob, délka pobytu…
 • Plnění právních povinností: pro potřeby účetnictví 
 • Oprávněný zájem: pro vymáhání škody způsobené na vybavení

Kategorie údajů, které sbíráme a zpracováváme 

Jaké 

 • Identifikační údaje základní – jméno
 • Kontaktní údaje – e-mailová adresa a telefon
 • Sociodemokraficke údaje – věk, stát

Z jakých zdrojů 

 • Přímo od zákazníků – pokud udělí souhlas při odesílání zprávy nebo při plnění objednávky 

Neužíváme automatizované individuální rozhodování ani profilovaní (dělení do skupin dle sociodemokratickych skupin, zájmů nebo věků)

Předávání údajů 

 1. Komu 
  • Poskytovatelé analytiky a monitorování webu 
  • Poskytovatelé reklamních služeb 
 2. Mimo EU
  • Neposkytujeme data žádným stranám mimo EU

Doba uchovávání 

 1. Jak dlouho údaje uchováváme 
  • Po dobu poskytování služby nebo plnění služby 
  • Po ukončení služby z důvodu ochrany práv a legitimních zájmu do uplynutí promlčecí doby 
  • Po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy 

Technická, organizační a personální opatření 

 1. Jaká technická, organizační a personální opatření máme v rámci zpracování osobních údajů nastavená
  • Zabezpečení zařízení, systému, sítě a webu
  • Detekce prevence útoku a incidentů
  • Zálohování a plán obnovy
  • Fyzická bezpečnost 
  • Školení zaměstnanců 
  • Pravidla likvidace osobních údajů: nejdéle 14 měsíců 
  • Nastavení bezpečnostních požadavků a kontrola třetích stran